top of page
headers_0001_pexels-jéshoots-253647.jpg

פרוייקטי דגל שלקחנו חלק בהובלתם

הרכבת_הקלה_בירושלים_הקוו_האדום_(1).jpg
ניהול פרויקטים הנדסיים גדולים (מגה פרויקטים)

 הקמת נמל התעופה הבינלאומי רמון- על שם אסף ואילן רמון- שירותי ניהול בקרה ראשיים עבור מנהלת הקמת הפרויקט.

⬤ הקמת הקו האדום-פרויקט הרכבת הקלה בירושלים (רק"ל) מטעם הזכיין במכרז ראשון מסוגו בישראל בתחום רכבת קלה- שירותי ניהול האגף המסחרי. פרויקט זכיינות בשיטת PPP.

 חשמול פרויקט רכבת ישראל - הקמת מערך הבקרה התקציבית והרכש לטובת הזכיין הבינלאומי עבור רכבת ישראל. פרויקט זכיינות בשיטת PPP.

⬤ ביצוע הרחבת מפעל ייצור בIntel  -קרית גת, FAB -28, שירותינו ניתנו  לחברה הגרמנית המבצעת.

היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על 2.5 מיליארד דולר
ניהול מכרזים

⬤ מכרזי הכנה לרכבת הקלה בירושלים, Infra1. הקמת הדפו והארכת הקו האדום לנווה יעקב, הקמת דפו 25 לקו הירוק והקמת דפו מלחה בקו הכחול. מזמין העבודה-תכנית אב לתחבורה (JTMT).

⬤ הקו הירוק והקו הסגול, פרויקט הרכבת הקלה – נת"ע. הובלת המכרז בשם

הEPC , קונסורציום בינלאומי. מכרז זכיינות בינלאומי בשיטת PPP.

מכרז_קוו_ירוק_רכבת_קלה_נתע_(4).jpg

⬤ בקרה על מכרזי הכנה לרכבת הקלה בגוש דן, נת"ע.

היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על 2 מיליארד דולר
הרשות_לפיתוח_ירושלים.jpeg
בקרה: הנדסית, תקציבית, תפעולית

⬤ פרויקטים רבים ברחבי הגליל, הנגב והפריפריה עבור המשרד הממשלתי הממונה, שירותי בקרה תקציבית במגוון מיזמי בינוי תשתיות ופיתוח.

⬤ מגוון פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מטעם הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י). בקרה על חברת 'מוריה', פמ"י וגופים נתמכים על ידי הרשות.

⬤ בקרה תפעולית מטעם חברת יפה נוף, בשיתוף משרד התחבורה, על מרכז תחבורתי משולב (מתח"מ), מרכזית המפרץ. הבקרה מבוצעת על המפעיל שזכה במכרז.

⬤ בקרה תקציבית מטעם המשרד להגנת הסביבה, פרויקט שיקום קרקעות המדינה.

היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על 1 מיליארד דולר
שיקום_קרקעות_המדינה_הגנת_הסביבה_אספ_נתני
ניהול וייעוץ כלכלי-מסחרי

⬤ זכיין של משרד הכלכלה והתעשייה, בתכניות סיוע סחר חוץ, 'כסף חכם' ו'של"ב' -בדיקה ובקרת בקשות לסיוע כספי לפעילות מסחרית בינלאומית על ידי חברות פרטיות מתחומי התעשייה וההייטק.

⬤ בדיקת בקשות לסיוע כלכלי מטעם רשויות ברחבי הארץ תחת עבור המשרד הממשלתי הממונה - המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על 100 מיליון ש"ח
proj1
proj2
proj3
proj4
bottom of page